MENY

Unngå plagiering

Plagiering i student- eller forskerarbeid oppstår når du bevisst eller ubevisst benytter deg av andre personers tekster eller arbeid og framstiller det som dine egne uten å oppgi opphavsmann eller hvor du har hentet informasjonen fra. Biblioteket holder jevnlig kurs for å hjelpe deg med å unngå plagiering.

Plagiering medfører at du kan stryke til eksamen eller utestenges fra studiene i inntil et år. Universitetet i Stavanger har regler for fusk og plagiering. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med disse!

Eksempler på plagiering:

  • å kopiere tekst, bilde eller diagrammer uten å ha kildehenvisning i oppgaven.

  • å skrive om andres arbeid med egne ord uten å oppgi kilde i oppgaven.

  • å oversette ordrett fra et annet språk uten å gjøre det tydelig at det er en oversettelse.

  • å sitere andres tekster og bytte ut noen få ord med synonymer. Dette gjelder selv om oppgaven har kildehenvisning.

  • å benytte andres idéer, bilder eller musikk uten kildehenvisning et også plagiering.

Hvordan unngå plagiering?

Du unngår plagiering hvis du klart og tydelig viser hva som er dine egne ord og tanker og hva du har hentet fra andre forfattere. Det gjør du ved å markere sitat tydelig i oppgaven din, samt å skrive korrekte kildehenvisninger både i teksten og i litteraturlisten. Når du gjengir andres arbeid med egne ord, skal du alltid oppgi kildehenvisninger.

Oppgi kildene på en korrekt måte. En god oppgave viser at den bygger på eksisterende forskning på en redelig måte.

Hvordan oppdages plagiering?

  • Plagieringskontroll ved elektronisk innlevering av oppgaver

  • Lærere kan gjenkjenne tekst eller deler av tekst

  • Stor variasjon i språk eller stil gjennom oppgaven

På bibliotekets og Studieverkstedets kurs får du innføring i grunnleggende regler for sitering av kilder når du bruker andres idéer og tekst i egne arbeider.

Se mer om plagiering her:

Et plagieringseventyr (UiB) - kort film om plagiering.

iKomp - MOOC fra UiT, krever registrering for tilgang. Egen del om akademisk redelighet og plagiering.

Kildekompasset  - hjelper deg å skrive en korrekt litteraturliste.