MENY

Vurdering av forskningspublikasjoner

Monografier og artikler i antologier leveres til Universitetsbibliotekets publiseringsutvalg, som sjekker om kriterier for godkjenning som vitenskapelig publikasjon er oppfylt.

Hvis det er problematisk å levere selve publikasjonen til biblioteket, må det vises til dokumentasjon som tydelig refererer til publikasjonen. Bøkene returneres hvis ønskelig. Universitetsbibliotekets publiseringsutvalg gir tilbakemelding om resultatet av vurderingen.

Forfattere må selv registrere alle publikasjoner i CRIStin. Dersom du registrerer en artikkel, husk å laste opp fulltekst.

 
Forutsetninger for godkjenning:

 • Man må være forfatter eller medforfatter – redaktør teller ikke
 • Institusjonstilhørighet til UIS må komme tydelig fram i publikasjonen (se UiS sine retningslinjer for adressering).
 • Kun publikasjoner utgitt på godkjente forlag med rutiner for fagfellevurdering skal rapporteres. Utgivelser i institusjonsserier og andre lokale serier teller ikke.
 • Kun publikasjoner med det aktuelle utgivelsesåret påført skal rapporteres
 • Kun førsteutgaver gir publikasjonspoeng, men nyskrevne artikler/kapitler i senere antologiutgaver kan vurderes for godkjenning.
 • Oversettelser gir ikke publikasjonspoeng.
   

Publikasjoner må:

 • Presentere ny innsikt
 • Være primært skrevet for forskere
 • Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
 • Være publisert i en publikasjonskanal med fagfellevurdering. En oversikt over slike kanaler finner du her.
   

Følgende publikasjonstyper gir ikke publikasjonspoeng:

 • Lærebøker
 • Bøker rettet mot allmennmarkedet
 • Populærvitenskapelige bøker, debattbøker
 • Arbeidsrapporter og notater
 • Oppslagsverk
 • Sakprosa/faglitteratur som ikke er basert på original forskning
 • Skjønnlitteratur


Fagfellevurderte tidsskriftsartikler egenregistreres i CRIStin. Fagbøker, lærebøker, avisartikler, foredrag, kåserier og andre forskningsresultater og formidling egenregistreres også i CRIStin.
 

Ved spørsmål, kontakt Universitetsbibliotekets publiseringsutvalg. Kontaktpersoner er Terje Blåsternes og Suvada Veledar.

Utvalget har følgende medlemmer:

 • Terje Blåsternes
 • Anita Berg
 • Nina Irene Stangeland