Skriv og referer

Her finner du tips og lenker til nyttige skriveverktøy, og hjelp med å finne litteratur og håndtere referanser.

I løpet av studietiden skal du skrive mange typer oppgaver hvor det stilles krav til akademisk redelighet og skriveferdigheter. Biblioteket holder nyttige kurs i kildebruk og søking etter litteratur hver høst og vår. Kursene avtales ofte med faglærere. Får du ikke med deg et kurs i bibliotekets regi, anbefaler vi deg å ta en titt på nettkursene våre og nettressurser som gir deg en rask innføring i oppgaveskriving og kildekritikk.

Biblioteket holder også jevnlige kurs i hvordan du siterer og lager litteraturlister. Referanseprogrammene EndNote og Zotero er mye brukt, men det finnes også veiledninger om hvordan du gjør dette manuelt.
 

Innlevering av masteroppgave

Masteroppgaver skal leveres av den enkelte student i UiS sitt elektroniske arkiv UiS Brage. Biblioteket har laget veiledninger for hvert fakultet som tar deg steg for steg gjennom innleveringen.
 

Hjelp og veiledning fra biblioteket

Husk at du alltid får hjelp og veiledning når biblioteket er bemannet. Du kan også sende oss spørsmål om det du lurer på. 

Studieverkstedet gir veiledning i akademisk oppgaveskriving til studenter, og holder kurs i dette.