MENY

Hva er EndNote?

EndNote er et nyttig verktøy for å ta vare på og sortere referanser som er hentet fra databaser og bibliotekkataloger. Ved hjelp av EndNote utformer du litteraturlister i Word.

EndNote finnes for både PC og Mac. Biblioteket tilbyr jevnlig kurs for begge plattformer.

Du overfører referanser fra bibliotekkataloger og databaser til EndNote. EndNote sørger for at når du legger inn en litteraturhenvisning i teksten i Word, vil referansen utformes på riktig måte og på riktig alfabetisk plass i litteraturlisten. Sletter du henvisningen i teksten, vil litteraturlisten oppdatere seg tilsvarende.

Du kan selv laste ned EndNote. Logg deg inn med ditt vanlige brukernavn og passord.


På kurs i EndNote lærer du blant annet:

  • Kombinere EndNote og Word. Sette inn referanser og lage litteraturlister
  • Lage et referansebibliotek
  • Registrere referanser manuelt
  • Hente referanser fra bibliotekkataloger og databaser, som f. eks. Oria, Academic Search Premier, Web of Science, og andre databaser.


Se kurskalender for å finne et kurs i EndNote som passer for deg.