MENY

Fagsider

Universitetsbibliotekets fagsider inneholder relevant informasjon om ditt fagområde. Her finner du din kontaktbibliotekar, nyttige nettressurser, aktuelle kurs og hjelp til oppgaveskriving. Fagsidene er inndelt etter fakultet.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraDet teknisk-naturvitenskapelige fakultet


Det helsevitenskapelige fakultet


Fakultet for utøvende kunstfag


Handelshøgskolen ved UiS


Universitetssykehuset i Stavanger - Medisinsk bibliotek


Arkeologisk museum


Studieverkstedet


Læringsstøttesenteret  (English)