MENY

Innlevering av masteroppgaver i UiS Brage

Alle masterstudenter skal levere sin oppgave ved å registrere den i UiS Brage.

UiS Brage inneholder masteroppgaver, vitenskapelige artikler og avhandlinger fra studenter og ansatte ved UiS. Når du registrerer din oppgave i UiS Brage vil den bli gjort åpent tilgjengelig dersom den ikke er konfidensiell eller du ikke ønsker publisering.

Levering av masteroppgave til biblioteket via Brage er obligatorisk. PDF-filen du laster opp skal være lik den den versjonen av oppgaven som du leverer i Inspera.

Frist: Du må ha registrert din oppgave i UiS Brage før innlevering til instituttet. 

For å se hvordan du skal registrere oppgaven din kan du bruke en veiledning. Her er en versjon for hvert fakultet:

Dersom du ikke har norsk personnummer, kan du ikke logge deg inn via Feide. Se her hvordan du logger deg inn uten Feide.

De fleste oppgaver i UiS Brage gjøres fritt tilgjengelig på internett. Unntak er konfidensielle oppgaver og oppgaver som forfatteren ikke ønsker å ha offentlig tilgjengelig. Du får mulighet å legge inn informasjon om dette ved registreringen. Konfidensielle oppgaver blir tilgjengelig når konfidensialitetsperioden er over.

Å ha masteroppgaven tilgjengelig på internett kan være god markedsføring av forfatteren i forhold til potensielle arbeidsgivere, og den økte tilgjengeligheten vil kunne hjelpe andre studenter senere.

Oppgaver med karakteren C eller bedre blir gjort tilgjengelig i UiS Brage.


HVORDAN SKAL DEN ELEKTRONISKE UTGAVEN AV MASTEROPPGAVEN MIN VÆRE?

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM LEVERING OG PUBLISERING AV MASTEROPPGAVE.


Dersom det er noe du lurer på eller trenger hjelp til i forbindelse med dette kan du ta kontakt med Linda Johnsen på tlf. 51 83 11 14 eller e-post linda.johnsen@uis.no.

Tre studenter ved en PC i biblioteket.