MENY

Kildekritikk

Kan jeg bruke denne tidsskriftsartikkelen i oppgaven min? Er bokas forlag anerkjent? Er informasjonen på nettsiden aktuell? Dette er typiske spørsmål du som student kan stille for å vurdere en kilde du ønsker å bruke i studiearbeidet ditt.

Hva er kildekritikk?
Kildekritikk er rett og slett å kritisk vurdere de ulike typene av kilder som du ønsker å bruke i studiearbeidet eller forskningsarbeidet ditt. I dagens informasjonsjungel må vi sile ut en mengde informasjon for å finne god og aktuell faglitteratur. Gode kilder styrker arbeidet ditt og hvilke kilder som er aktuelle er avhengig av fagområdet og problemstillingen din.

Ulike kilder
Eksempler på kilder kan være bøker, rapporter, tidsskriftsartikler, nettsider, offentlige meldinger, aviser, musikk, kart, intervjuer eller avhandlinger

Vurder nøye
Når du har søkt og funnet aktuell faglitteratur må du ta for deg kildene og vurdere kritisk kvaliteten på informasjonen.

Nyttige nettressurser om kildekritikk
Det er ulike måter å vurdere kvaliteten og relevansen på kilder. Nedenfor finner du tre ulike nettressurser som er mye brukt. Bibliotekets kurs gir også en innføring i kildekritikk.

Kildekompassets egen del om kildekritikk - her får du nyttige tips om hva du bør sjekke for å sikre deg at kilden din har så god kvalitet at du kan bruke den i arbeidet ditt. Omhandler kildetypene bøker, vitenskapelige artikler, nettsider, offentlig informasjon, oppslagsverk og aviser.

Søk og skriv - Kildevurdering

VIKO - Hvordan vurdere informasjon

iKomp - MOOC fra UiT, krever registrering for tilgang. Egen del om kildekritikk.

NB! Husk også å sitere og referere kildene du bruker på en korrekt måte for å vise hvilken faglitteratur du har brukt i arbeidet ditt. En korrekt litteraturliste gjør det også enkelt for andre å finne kildene.