MENY

Veiledninger til EndNote

EndNote søker og henter inn referanser fra bibliotekkataloger og databaser, og lager korrekte siteringer og litteraturlister.

Universitetsbiblioteket gir brukerstøtte i EndNote. Kontakt oss på e-post ub@uis.no eller telefon 51 83 11 00.


EndNote for PC

Bibliotekets veiledning til EndNote X9 for Windows [PDF]
Innføring i de viktigste funksjonene for å begynne å bruke EndNote.

Vanlige spørsmål [PDF]
Svar på en del vanlige spørsmål om EndNote.

Eksportere referanser fra ulike databaser  [PDF]
Veiledning til hvordan du eksporterer referanser fra de ulike databasene biblioteket abonnerer på.

Eksport av referanser fra forskjellige nettlesere  [PDF]
Veiledning til hvordan du eksporterer referanser fra Edge, Firefox og Chrome.

Video: Kurs i EndNote X8 for Windows (25 minutter)

 

EndNote for Mac

Melding til ansatte som bruker EndNote på Mac: Du må oppdatere til nye versjoner manuelt, da det ikke lar seg gjøre å pakke for automatisk installering.

Bibliotekets veiledning til EndNote X9 for Mac  [PDF]
Innføring i de viktigste funksjonene for å begynne å bruke EndNote.

Vanlige spørsmål [PDF]
Svar på en del vanlige spørsmål om EndNote.

Eksport av referanser fra forskjellige nettlesere  [PDF]
Veiledning til hvordan du eksporterer referanser fra Safari, Firefox og Chrome.

Video: Kurs i EndNote X8 for Mac (24 minutter)


EndNote onlineRegistering av ulike dokumenttyper

  • Referansestiler (Kildekompasset)
    Eksempelsamlinger for APA, Chicago og IEEE.NB! Fjern koblingen mellom EndNote og Word før levering!

Før du sender dokumentet ditt, må du fjerne koblingen mellom EndNote og Word. Hvis ikke blir det problemer hvis den som leser vil gjøre rettelser. Se side 30 i bibliotekets veiledninger for PC og Mac.


NB! Pass på dersom du bruker OnePetro!

EndNote fungerer ikke optimalt mot OnePetro. Nødvendige felter blir ikke fylt inn, og det kan være feil i det som blir utfylt. Sjekk referanser du importerer fra OnePetro nøye, og pass på å rette alt som ikke er korrekt! Eventuelt kan du skrive inn referanser fra OnePetro manuelt i EndNote.