MENY

Søkehjelp for ansatte ved UiS

Universitetsbiblioteket tilbyr både kurs og individuell veiledning i søking etter litteratur.

Vi kommer gjerne til deres institutt og holder kurs for grupper, men kan snart også tilby et nytt og fint kursrom hos oss.

Alle ansatte har også tilbud om individuell veiledning i søking. Det er en fordel å ha søkt noe på forhånd og være kjent med ulike databaser før du kommer til veiledning.

Ta kontakt med kontaktbibliotekaren for ditt institutt for å avtale kurs eller veiledning, eller du kan fylle ut skjemaet «lån en bibliotekar».