MENY

Importere referanser fra Oria, databaser og andre kilder

Se hjelpeside fra Zotero: Getting stuff into your library.

NTNU har en kort og grei veiledning på norsk.

Du kan også se en video om dette

Forhåpentligvis vil du kunne importere mange av kildene dine fra bibliotekets katalog Oria. For å gjøre det søker du først fram boka eller artikkelen du er ute etter. Hvis du har lasta ned tillegg for nettleseren vil du ha Zotero oppe i høyre hjørne på skjermen. Trykk på symbolet som ser ut som en bok:

     

Referansen blir da lagret i ditt bibliotek i Zotero. Husk å alltid se over referanser du importerer fra Oria, og endre det som evt. ikke er korrekt!

Hvis du søker i noen av bibliotekets databaser er denne informasjonen spesielt viktig:

"On some web pages that contain information about multiple items (e.g., a list of Google Scholar search results), Zotero will show a folder icon. Clicking this folder icon will open a window where you can select the items that you want to save to Zotero": På denne måten kan du importere flere referanser samtidig.

Husk også at du kan importere referanser inn i biblioteket ditt ved å oppgi ISBN (bøker) eller DOI (tidsskrifter):