MENY

Introduksjonskurs i akademisk skriving for bachelorstudenter

Hvorfor gå på introduksjonskurs? Du får en kort innføring i akademisk skriving. Blant annet lærer du å bygge opp en akademisk tekst, skrive frem en problemstilling, og du får tips om hvordan du kan bygge opp gode argumenter, drøfte og vise selvstendighet i oppgaven.

Målgruppe: 1. og 2. årsstudenter som skal skrive mindre oppgaver

Forkunnskaper: Ingen

Undervisningsform: Forelesning 

Utstyr: Penn og papir eller PC/Mac

Påmelding: Bestilles av faglærer, men noen få kurs er åpne for alle. 

Varighet: 2 undervisningstimer

Kursdatoer for åpne kurs: Se kurskalender

 

Etter dette kurset skal du:

  • Kjenne til hvordan en kan strukturere en oppgave (f.eks IMRoD modell)
  • Vite hva en problemstilling er, og kunne skrive frem en god problemstilling
  • Vite hva som kjennetegner akademisk språk
  • Ha kunnskap om god henvisningsskikk
  • Vite hvilke formelle krav du må forholde deg til (referansesystem, osv.)
  • Kunne benytte ulike strategier for å komme i gang med skrivinga/holde skriveflyten i gang
  • Ha innsikt i hvordan du kan drøfte og vise selvstendighet i teksten
  • Vite hvor du kan få hjelp (Studieverkstedet/LSS, Kildekompasset, Søk og Skriv)