MENY

Skal du skrive bacheloroppgave?

Hvorfor gå på skrivekurs? Du lærer om det å arbeide med et stort skriveprosjekt, blant annet mer om struktur og om ulike måter å skrive frem en god problemstilling.

I dette kurset legger vi vekt på hvordan du drøfter og viser selvstendighet i teksten, og viktigheten av god henvisningsskikk. Du får også kjennskap til enkle verktøy du kan ta i bruk for å formidle budskapet ditt på en måte som engasjerer leseren.


Målgruppe: Studenter som skal skrive bacheloroppgave

Forkunnskaper: Ingen

Undervisningsform: Forelesning 

Utstyr: Penn og papir eller PC/Mac

Påmelding: Bestilt av faglærer

Varighet: 2 undervisningstimer

 

Etter dette kurset skal du:

  • Kjenne til hvordan man kan strukturere en oppgave (f.eks IMRoD modell)
  • Vite hva en problemstilling er, og kunne skrive frem en god problemstilling
  • Vite hva som kjennetegner akademisk språk
  • Kjenne til vitenskapelige kriterier/god henvisningsskikk
  • Ha kjennskap til hvordan du bygger opp gode og holdbare argumenter/drøfting
  • Ha forståelse for at forskning/kunnskap/empiri bygger på det andre har gjort
  • Kunne benytte ulike strategier for å komme i gang med skrivinga/holde skriveflyten i gang/forebygge skrivesperre
  • Kjenne til bibliotekets tilbud i akademisk skriving og relevante nettressurser (Studieverkstedet/LSS, Kildekompasset, Søk og Skriv)