MENY

Søkeworkshop for bachelorstudenter

Denne workshopen er meint for deg som skriv bacheloroppgåve og allereie har vore på søkekurs. Her vil du få ein kort repetisjon av søketeknikkar og databasar og du kan få hjelp til å søka etter litteratur til oppgåva di.

Målgruppe: Studentar som skal skriva bacheloroppgåve

Forkunnskaper: Bør ha delteke på søkekurs

Undervisningsform: Workshop

Utstyr: Ta med eigen laptop

Påmelding: Ja

Varighet: 1,5-2 timar
 

Etter workshopen skal du:

  • Ha fått hjelp til å finna vitenskapeleg og fagleg litteratur til di oppgåve  
  • Lært å bruka søketeknikkar (boolske operatorar, trunkering, frasesøk etc.)
  • Kunna utvikla gode søkeord
  • Avgrensa og utvida ei treffliste
  • Vite korleis du kan planlegga eit godt litteratursøk
  • Kjenna til relevante databasar for ditt fagfelt
  • Vite korleis du lagrar søk i databasar
  • Kunne skilnaden på emnesøk og fritekstsøk
  • Kunne skilnaden på enkeltsøk og avansert søk