MENY

Skrivekurs for masterstudenter

Hvorfor gå på skrivekurs? I dette kurset lærer du mer om struktur, ulike måter å skrive frem en god problemstilling og kildebruk. Du får også råd om hvordan du kan holde skrivinga i gang og du får kjennskap til enkle fortellergrep du kan ta i bruk for å engasjere leseren.

Målgruppe: Masterstudenter

Forkunnskaper: Ingen

Undervisningsform: Forelesning + praktiske øvelser

Utstyr: Penn og papir eller laptop

Påmelding: Bestilt av faglærer

Varighet: 2 undervisningstimer

 

Etter dette kurset skal du:

  • Kjenne til hvordan du strukturerer en akademisk tekst (f.eks IMRoD modell)
  • Vite hvordan du skriver frem en god problemstilling
  • Vite hva som kjennetegner akademisk språk
  • Kunne henvise til kilder på en korrekt måte 
  • Ha forståelse for hvordan du vurderer relevans og kvalitet på kilder
  • Vite hvordan du bygger opp gode og holdbare argumenter (drøfting)
  • Ha kjennskap til enkle fortellergrep/skriveverktøy for å engasjere leseren
  • Kunne anvende ulike strategier for å komme i gang med skrivinga og holde skriveflyten i gang
  • Kjenne til biblioteket sine tilbud i akademisk skriving og relevante nettressurser (Studieverkstedet/LSS, Kildekompasset, Søk og Skriv, VIKO)