MENY

Hvem bør bruke EndNote?

1. Skal du ha mange referanser i oppgaven din?

  • Dersom du bare har noen få referanser er det ikke nødvendig å bruke EndNote. Da er det letteste å legge referansene inn manuelt ved hjelp av Kildekompasset.


2. Har du planer om å bruke referansene i andre oppgaver i framtida?

  • EndNote er nyttig hvis du skal bruke de samme kildene om igjen i andre artikler/oppgaver.
  • Skal du kun skrive noen få korte oppgaver med referanser har du ikke behov for EndNote.

 

3. Har du middels god IT-kompetanse?

  • Du må vite hva en referanse er og hvilken referansestil du skal bruke i din oppgave
  • Du må kunne grunnleggende databehandling, som lagring, sikkerhetskopiering og lignende

 

4. Har du tid til å lære deg EndNote?

  • Det tar litt tid å bli kjent med EndNote.
  • Nettsider og alt som ikke ligger i databaser, må du legge inn manuelt. 
  • Ikke start med EndNote like før en innlevering!

 

Svarte du JA på minst tre av spørsmålene kan du begynne å bruke EndNote.

  • Tenk nøye gjennom hvor mye tid du har.

 

Svarte du NEI på to eller flere spørsmål?

  • Bruk Kildekompasset eller referanseforslagene (cite/citation) i databasene.

 

Inspirert og kopiert fra: Buarøy, Tore Olavson. (2017) Endnote hjelper deg med referansehåndtering. Høgskolen i Østfold. Hentet fra:  https://www2.hiof.no/nor/biblioteket/om-biblioteket/aktuelt#/endnote-hjelper-deg-med-referanseh%C3%A5ndtering/a/4460