MENY

Nettressurser

Ressurser som gir en innføring i ulike deler av oppgaveskrivingen.

Akademisk skriving
Denne podkastserien er et komplett grunnkurs i akademisk skriving og studiemestring. Deltakerne er faglærere, universitetsbibliotekarer, spesialpedagoger, spesialbibliotekarer og skriveveiledere ved UiS, HiØ og Nord Universitet.

Kildekompasset
Kildekompasset gir oversikt over hvordan du lager ulike typer referanser til litteraturlisten din, manuelt eller med EndNote. Du får også en rask innføring i kildekritikk. 

iKomp
MOOC laget av UiT. Består av fire moduler: Læringsstrategier, kildekritikk, informasjonssøk og akademisk dannelse. Krever registrering for tilgang.

Søk & Skriv
Nettside som tar for seg litteratursøk, skriving som kreativ prosess og etiske krav til skriving av akademiske tekster. 

VIKO
Interaktivt kurs i informasjonskompetanse med vekt på informasjonssøking og oppgaveskriving. Produsert ved NTNU.

PhD on Track
Dette nettstedet hjelper stipendiater med utfordringer de kan støte på i forskningen sin, fra kartlegging av forskningslitteratur til publisering av resultat.