MENY

UiS Brage


Vitenskapelig ansatte bør gjøre tilgjengelig så mange som mulig av sine vitenskapelige artikler og  publikasjoner i UiS Brage. Du kan undertegne en generell avtale. Denne sender du med din underskrift til Linda Johnsen, via e-post eller internpost.

Du kan laste opp fullteksten i CRIStin, slik at den overføres automatisk til Brage. Det gjør du enkelt ved å gå til CRIStin-systemet, registrere en ny post, eller redigere en du har lagt inn tidligere. Gjør slik: Velg «Lever fulltekstdokument». På neste side kan du huke av for at du vil legge artikkelen i Brage, og at du har klarert dette med eventuelle medforfattere.

Du vil få spørsmål om hvilken versjon av filen du skal velge, da velger du «Akseptert fagfellevurdert versjon/postprint». Dette er den versjonen du har fått godkjent av forlaget, som har vært gjennom fagfellevurdering, men som ikke er forlagets endelige versjon med deres layout osv. Biblioteket tar ansvar for å sjekke hva som er lovlig deling.


Doktoravhandlinger i UiS Brage
Vi ønsker å få gjort tilgjengelig doktoravhandlinger avlagt ved UiS i UiS Brage, da dette er forskning på høyt nivå som ellers ofte når et lite publikum. Det kan være nyttig for doktorander å ha sin avhandling digitalt tilgjengelig. Den kan da for eksempel brukes når en skal markedsføre seg i forhold til potensielle arbeidsgivere.

I mange doktoravhandlinger utgjør vitenskapelige artikler en sentral del. Vi understreker at vi aldri gjør disse tilgjengelig uten tillatelse fra alle involverte, dvs. forlag og eventuelle medforfattere.  Vi sjekker alltid forlagets retningslinjer, og ber medforfattere om tillatelse til å gjøre deres bidrag tilgjengelig. Dersom noen av disse partene ikke godkjenner tilgjengeliggjøring legger vi ut avhandlingen uten de artiklene det gjelder.