MENY

Hvorfor skal jeg velge Open Access?


Open Access gir et større publikum tilgang til forskningsresultater
Når forskningsresultater formidles gratis på internett har de mulighet til å nå et større publikum enn om de kun ligger i abonnementsdatabaser. Publikasjoner som en kun får tilgang til gjennom abonnement krever at en er ansatt ved en institusjon med god nok økonomi til å kjøpe tilgang.

Det kan være et problem selv i land som i utgangspunktet har stor økonomisk slagkraft: I 2009 viste en undersøkelse i USA at to tredjedeler av forskerne som svarte, opplevde manglende tilgang til informasjon en eller flere ganger i måneden. Hele 60 % sa at mangel på informasjon var en hindring i arbeidet deres (Suber 2012, s. 30).

Open Access er økonomisk fordelaktig
Prisutviklingen på vitenskapelige tidsskrifter har i en årrekke vært negativ. Helt tilbake til 1990-tallet har prisen på vitenskapelige tidsskrifter økt langt mer enn konsumprisindeksen. Stadig mer av bibliotekenes budsjetter går med til å betale disse tidsskriftene. Dette går ut over resten av bibliotekenes tilbud.

Innen Open Access er det vanlig å kreve betaling fra forfatteren som skal publisere i stedet for å kreve betaling for abonnementer. Seriøse tidsskrifter krever denne betalingen etter at en artikkel har gått gjennom vanlig fagfellevurdering. En kan ikke kjøpe seg tilgang i et seriøst tidsskrift for en artikkel som ikke er av god nok kvalitet. For de fleste institusjoner vil det bli billigere å betale publiseringsavgiften for de artiklene deres ansatte får publisert, enn det i dag er å betale for dyre tidsskriftabonnement.

Et flertall av Open Access-tidsskrifter krever ikke forfatterbetaling. De fleste av dem som krever betaling gir rabatter til forskere fra u-land, slik at de får mulighet til å publisere sin forskning (Crawford 2011, s. 48).

Forfatter beholder rettighetene til eget arbeid
Tradisjonelle tidsskrifter overtar som oftest rettighetene til artikler de publiserer. Forfatter må altså gi fra seg rettighetene til sitt eget arbeid. Open Access-tidsskrifter lar i de fleste tilfeller forfatter beholde rettighetene.


Kilder:

Crawford, W. (2011). Open Access : What you need to know now. Chicago: American Library Association.

Suber, P. (2012). Open Access. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. URL: http://mitpress.mit.edu/books/open-access