MENY

Kvalitetssikring av Open Access-tidsskrifter

Det har vokst fram et stort marked av useriøse aktører innenfor Open Access. Disse må unngås!

Framveksten av såkalte "predatory journals" er en betydelig utfordring. Dette er useriøse tidsskrifter og forlag, med lav kvalitet og manglende fagfellevurdering. Grunnen er at det kan være lettjente penger å hente, ved at forfatterne betaler APC (Article Processing Charge) for å publisere. Denne artikkelen på forskning.no tar for seg fenomenet.

[Dersom du ønsker å lese artikkelen i Aftenposten som det henvises til får du tilgang til den gjennom Retriever]

Vi er kjent med at forskere på UiS får e-poster om å bidra i slike useriøse tidsskrifter. Vårt råd å være skeptisk til ukjente tidsskrifter som henvender seg via e-post. Merk at det trenger ikke være juks, og det er helt vanlig å betale APC, men vær kritisk!

Vi advarer spesielt mot utgiverne Lambert Publishing, Omics International og David Publishing. Disse er ikke egentlig verre enn mange andre useriøse aktører, men de er veldig aktive med å kontakte forskere. Dersom du får en henvendelse fra et av disse forlagene kan den trygt slettes.


Kvalitetssikring av tidsskrifter
Det finnes forskjellige metoder for å kvalitetssikre tidsskrifter. Det viktigste er å sjekke om tidsskriftet finnes i NSDs register over godkjente publiseringskanaler, og om det der er på nivå 1 eller 2. Vi har laget en bruksanvisning for hvordan du søker etter OA-tidsskrifter i NSD.

Andre måter å kvalitetssjekke tidsskrifter:

 • Dersom tidsskriftet er registrert i Directory of Open Access Journals er det som oftest seriøst, men dette kan ikke garanteres. Dobbelsjekk gjerne mot NSD.
   
 • Dersom utgiveren er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association er det et godt tegn. De slipper ikke til useriøse utgivere.
   
 • Nettstedet Stop Predatory Journals har lister over tidsskrifter og forlag som bør unngås.
   
 • Sjekk litt: Ser tidsskriftet seriøst ut? Er artiklene relevante? Har redaktørene utdanning / erfaring innenfor fagfeltet? Kommer henvendelsen fra et tidsskrift som er aktuelt for ditt fagområde, eller er det totalt skivebom? Denne nettsiden hjelper deg å vurdere.
   
 • Er tidslinjen plausibel? Hvis de tilbyr svært rask fagfellevurdering, spør deg selv om det er realistisk at arbeidet kan gjøres skikkelig på så kort tid.
   
 • Det bør også nevnes at useriøse aktører ofte legger seg tett opp mot seriøse, velkjente eller renommerte tidsskrift med samme eller nesten samme tittel. Det kan derfor lønne seg å sjekke om oppgitt ISSN stemmer overens med det tidsskriftet du forventer.


Ta kontakt med biblioteket dersom du er usikker, så vil vi sjekke om tidsskriftet holder et akseptabelt nivå! Se også retningslinjer for støtte fra vårt publiseringsfond.Presentasjoner fra foredrag 22. mars 2019
Spesialbibliotekarerene Linda Johnsen og John David Didriksen holdt et foredrag 22. mars 2019 om hva som kjennetegner røvertidsskrifter og hvordan de kan unngås. Se gjennom presentasjonene deres her: