MENY

Bøker

Universitetsbiblioteket har ei stor samling trykte og elektroniske bøker.

Du finn hylleplassering og status for alle bøkene i ORIA. Dette gjeld både for trykte bøker og e-bøker. Oria er den beste staden å søke etter bøker i biblioteket si samling, uansett format.

I hyllene finn du bøker i trykt format, men hugs at biblioteket også har ei stor samling med e-bøker! Biblioteket sine tilsette viser deg gjerne korleis du kan få best mulig nytte av desse dersom du ønsker det, ta kontakt for rettleiing.


E-bøker biblioteket abonnerer på


DawsonEra
   Oversikt over menyvalg

Ebook Central
   Oversikt over menyvalg og nødvendig programvare for nedlastning

Juridika
Universitetsforlaget sine juridiske fagbøker og tidsskrift.
Velg "Login --> Logg inn med IP" for å få tilgang.

SpringerLink Books
   Oversikt over menyvalgE-bøker som er fritt tilgjengelege


Bokhylla.no
Nasjonalbiblioteket sitt digitaliseringsprosjekt, med meir enn 520 000 norske bøker, per mai 2019.
   Oversikt over menyvalg

Bookboon
Gratis lærebøker innan dei fleste fag.

Directory of Open Access books
Her finn du meir enn 16 000 gratis fagfellevurderte akademiske bøker, per mai 2019.

ETHoS
Meir enn 500 000 britiske doktoravhandlingar tilgjengeleg online.

Google Bøker
Her finn du både bøker som er gratis tilgjengeleg online, og utdrag frå bøker som har opphavsrett. Millionar av bøker er registrert her.

The Internet Classics Archive
Klassiske greske og romerske tekstar oversett til engelsk.

Manybooks
Meir enn 50 000 e-bøker. Mest skjønnlitteratur, men også noko faglitteratur. Mange klassikarar.

Open Access Theses and Dissertations
Nesten fem millioner akademiske avhandlinger fra hele verden fritt tilgjengelig i fulltekst.

Project Gutenberg
Gratis elektroniske bøker der vernetida har gått ut.

Prosjekt Runeberg
Eldre nordisk skjønnlitteratur som er gratis tilgjengeleg online. Her finn du mange klassikarar.


Utanlandske bibliotekkatalogar