MENY

Databaser

Det nyeste innen et fagområde kommer ofte først i vitenskapelige artikler. Universitetsbiblioteket gir tilgang til et stort utvalg tidsskrifter.


 G - M         N - R         S - W


A

AAPG Datapages
Artikler i fulltekst fra de fleste publikasjonene til AAPG.
Søkeveiledning

ACA Newsletter
Nyhetsbrev fra Academic Cooperation Association. Du kan få dette tilsendt gratis som student eller ansatt ved UiS. Registrer deg som bruker, med e-post fra UiS som brukernavn.
Les mer

Academic Search Premier
Fulltekstdatabase med artikler innen de fleste fagområder.
Les mer l Søkeveiledning

ACS Publications
Database fra American Chemical Society. Gir tilgang til mange av de mest siterte vitenskapelige publikasjonene innen kjemi.
Les mer

AGU Digital Library
Tidsskrifter og bøker innen geovitenskaplige fag.

AMED  via Helsebiblioteket
Referanser til artikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering m.m.
Les mer

APS (American Physical Society)
Database for der du kan søke i ulike tidsskrifter for fysikk.

Arbeidsrett.no
Oppdatert kommentarutgave til Arbeidsmiljøloven. 
Innlogging via Feide (Veiledning)

ArticleFirst
Referanser til artikler fra mer enn 16 000 tidsskrifter. Tverrfaglig.

Artikkelbasen (tidligere ARKDOK)
Presentasjoner av norsk samtidsarkitektur fra både norske og utenlandske tidsskrift.

Arts & Humanities Citation Index
Artikler innen humaniora. En del av ISI Web of Science.
For å søke kun i denne basen, klikk nedtrekksmenyen "More settings" og velg riktig base.

Atekst (Retriever)
Artikler og annet redaksjonelt stoff fra norske aviser og andre medier.
Dersom du ønsker tilgang til en app for Android eller Apple: Send e-post til john.d.didriksen@uis.no.
 

B

Bibliography on the history of art (BHA)
Omfattende bibliografisk base om historien til vestlig kunst.

Biblioteksøk
Søketjeneste fra Nasjonalbiblioteket, med informasjon om hva som finnes i norske bibliotek. Biblioteksøk viser hvilke bibliotek som eier publikasjonen du er ute etter.

bibliotek.dk
Felleskatalog for danske forsknings- og folkebibliotek.

Bielefield Academic Search Engine
Over 130 millioner akademiske dokumenter, der flertallet er åpent tilgjengelig (Open Access).

BioMed Central
Medisin, biologi, biokjemi m.m. For det meste åpent publiserte artikler (Open Access).

The British Library Sound Archive
Katalog over innspillinger i en av de største lydsamlingene i verden.

British Nursing Index
Ledende britisk database innen sykepleie og jordmorfag. Artikler og referanser fra 1994 og framover.

Brønnøysund / Enhetsregisteret
Opplysninger om alle enheter som pr. i dag er registrert i Enhetsregisteret.

BS Noveller og eventyr
Base fra Biblioteksentralen for å finne fram til noveller og eventyr.
Les mer  (Krever innlogging)

Krever innlogging. Trykk "Logg på" øverst i høyre hjørne og logg deg inn med brukernavn og passord i Bibsys. Du får forklaring på hvordan du skal gjøre videre. Passord i Bibsys får du her.

Business Source Complete
Fulltekstdatabase innen ledelse, økonomi, markedsføring og tilgrensende fagområder.
Les mer

Byggforskserien med Byggebransjens våtromsnorm
Abonnement fra SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer.

Ta kontakt i skranken for å bli logget inn i denne basen.
 

C

ChemSpider
Database som gir tilgang til mer enn 67 millioner kjemiske strukturer fra hundrevis av datakilder. 
Instruksjonsvideo

Cinahl
Artikler innen sykepleie og tilgrensende fag.
Les mer  l  Søkeveiledning

Cochrane Library
Den beste kilden for å finne systematiske oversikter og svar på spørsmål om effekt av helsetiltak.
Presentasjonsvideo

Cristin
Felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Forskere registerer publikasjoner i Cristin for å få dem vurdert i forhold til publiseringspoeng.

  

D

Dance in Video
Videoklipp fra nesten 1300 produksjoner innen dans.

DOAJ
Den største basen for tidsskrifter som blir åpent publiserte (Open Access).
 

Ebook Central 
E-bøker. Dekker alle fagområder, men legger spesiell vekt på økonomi, samfunnsfag og humaniora.  
Les mer 

EBSCO
Ved å trykke på "EBSCOhost Web" får du oversikt over alle basene EBSCO gir tilgang til. Ved å velge "EBSCOhost Mobile" får du siden i mobiltilpasset utgave.

EconLit with full text
Tidsskriftartikler, bøker og "working papers" innen økonomi. Inneholder bl.a. 600 tidsskrifter i fulltekst.
Les mer  l  Søkeveiledning

EconPapers
Artikler, bøker, bokkapittel, "working papers" m.m. innen økonomiske fag
Les mer  l  Søkeveiledning

EIKON
Finansdatabase med bedrifts- og markedsinformasjon. Inneholder aksjer, aksjefond, makroøkonomiske tidsserier, renter, obligasjoner, råvarer med dagspriser og deres hovedindekser.
Oppstartguide  |  Brukerveiledning 

EIKON krever innlogging. Henvend deg i bibliotekets skranke for å få brukernavn og passord. OBS: Kun 3 samtidige brukere.

EMBASE 
Referanser til artikler innen biomedisin og farmakologi. Har også god dekning innen toksikologi og medikamentell behandling.
Les mer

Emerald
Artikler innen ledelse og markedsføring.
Søkeveiledning 

Encyclopedia of Social Work
Inneholder 400 leksikalske artikler om emner innen sosialt arbeid, og 200 biografiske artikler om viktige personer i fagområdets historie.

Eram
En samling av klassiske matematiske publiseringer (1868-1942).  
Søkeveiledning

Eric
Referanser til pedagogisk litteratur.
Les mer  l  Søkeveiledning

European Film Gateway
En stor samling filmhistoriske dokumenter: Fotografier, plakater, programmer, periodika, sensurdokumenter, sjeldne dokumentarfilmer og annet materiale.
 

F
 

 G

GeoRef
Inneholder flere millioner referanser til geovitenskapelige artikler, bøker, kart, konferansepapirer, rapporter og avhandlinger.
Søkehjelp

NB! Ta vekk haken for books hvis du ikke skal søke etter bøker. Hvis ikke prøver GeoScienceWorld å selge deg bøker.

GeoScienceWorld
Geovitenskapelig database, drevet av en sammenslutning av noen av de største geovitenskapelige organisasjonene.
Les mer 

Google Scholar
Artikler, bøker, rapporter, avhandlinger, konferansepapirer og anmeldelser. Tverrfaglig.
Les mer  |  Søkehjelp


H

Health Research Premium Collection
Tidsskrifter, forskningsresultater og avhandlinger fra Proquests beste databaser innen medisin og helse.

Helsebiblioteket
Formidlingskanal for oppdatert faglig kunnskap fra norske og internasjonale fagmiljøer.

Hospitality & Tourism Complete
Bibliografisk database med artikler innen hotell og reiseliv.
Les mer  l  Søkeveiledning 
    

I

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Liste over tidsskrifter  |  Presentasjonsvideo

IEEE Xplore
Inneholder tre millioner fulltekstdokumenter innen elektronikk, informasjonsteknologi og elektroteknikk.
Les mer

Infotopia
Akademisk søkemotor som kun gir tilgang til kvalitetssikrede nettsider.
Søketips

Ingenta
Innholdsfortegnelser og referanser til internasjonale tidsskrift.
Søkeveiledning

International Encyclopedia of Dance
Nesten 2000 artikler skrevet av fagpersoner fra 50 land. Dekker de fleste former for dans. Tar også for seg kultur, musikk og kostymer, og inneholder en del biografier over dansere og koreografer.

International Security & Counter Terrorism Reference Center
Dekker en rekke ulike tilnærminger til sikkerhet og terrorisme.
Les mer  l  Søkeveiledning

IOP (Institute of Physics)
Tidsskrifter utgitt av Institute of Physics.

ISI Highly Cited
Informasjon om de mest siterte forfattarene innenfor ulike fagområder.

ISI Journal Citation Report
Statistikk over siteringshyppighet (impact factor) innen naturvitenskap, teknologi, medisin og samfunnsvitskap.
Søkeveiledning

 

J

Jazzbasen
Historisk kunnskapsbase om jazz i Norge. 
Søkeveiledning

JoVE Biology
Det første fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet som baserer seg på video. Vi abonnerer på den delen av JoVE som omhandler biologi.

JSTOR
Fulltekstdatabase innen samfunnsfag, økonomi og humaniora.

Juridika
Universitetsforlagets juridiske fagbøker- og tidsskrifter. Velg Login --> Logg inn med IP for å få tilgang.
 

K

Kommentarutgaver.no
Erstattet av Juridika.

Kor Arti'
Kor Arti' er en digital plattform for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet. De tilbyr et rikt utvalg sangar med forskjellige tema som skal kunne tilby alle fagområder et alternativ til tradisjonell undervisning. 

Henvend deg i skranken i biblioteket for innlogging.

 

L

Libris
Referanser til svensk litteratur. 
Søkeveiledning

Lovdata Pro
Oversikt over norske og europeiske rettskilder. Pålogging via Feide.

Lyell Collection Complete
Fulltekstdatabase innen Geologi. En av de største samlingene av geologisk innhold på nett.
 

M

MathSciNet
Referansedatabase innen matematikk, statistikk og datateknikk.
Søkeveiledning

Medie- og kommunikationsleksikon
Informasjon om sentrale begreper, metoder, fenomen og forskere innen mediefag.

Medline
Den største medisinske databasen.
Les mer  l  Søkeveiledning

 MLA
Artikler innen lingvistikk, moderne språk, litteraturvitenskap og etnologi.
Les mer  l  Søkeveiledning

Music Online
Gir tilgang til tusenvis av plater innen klassisk musikk, jazz og verdensmusikk via streaming. Består av ni baser. Inneholder noter og referanselitteratur, i tillegg til lyd og video.

Musikkinformasjonssenteret
MIC sine kataloger over musikk av nyere norske komponister
 

N

Naxos Music library
Lydbase. Inneheld meir enn 140 000 album (meir enn to millionar spor) som kan lyttast til direkte (streaming). Mest klassisk musikk.
Les mer

Naxos Music library Jazz
Lydbase. Inneholder mer enn 16 000 album (nesten 200 000 spor) som kan lyttes til direkte (streaming).

NBER (Working Papers, National Bureau of Economic Research)
Publikasjoner fra en av USAs ledende forskningsorganisasjoner innen økonomi.

Nora
Søketjeneste som gir tilgang til forskningsresultater, tidsskrifter og publikasjoner tilknyttet høyere utdanning i Norge.

Norart - Norske tidsskriftsartikler
Norske og nordiske tidsskriftsartikler.
Les mer

Norges kommunekalender
Informasjon om det offentlege og store deler av privat næringsliv.
Klikk her dersom du blir bedt om å oppgi brukernavn og passord.

Norges musikkhøgskole
Katalog over musikkhøgskolens noter, bøker og innspillinger.
Søkeveiledning

Norske arkitektkonkurranser (tidligere KONKDOK)
Detaljert informasjon om presentasjonene i Norske Arkitektkonkurranser fra 1953 til i dag.


Norsk Elektronisk Legehåndbok
Generelt medisinsk oppslagsverk, utviklet for å gjøre forskningsbasert kunnskap lett tilgjengelig for klinikere.

Norsk kunsthistorisk bibliografi
Bok- og artikkelstoff om norsk kunst.
Søkeveiledning 

Norsk lovkommentar
Juridisk oppslags- og referanseverk som inneholder alle gjeldende lover, med utfyllende kommentarer.
Krever registrering.

Norsk lydinstitutt
Tilgang til søk i Norsk lydinstitutt sin database.

Norsk Standard
Her får du tilgang til de standardene fra Norsk Standard som Universitetsbiblioteket abonnerer på.
 
For å åpne standarder i fulltekst (PDF) må du laste ned et programtillegg for Adobe Acrobat. Følg instruksjonene som kommer på skjermen. Prøv med Explorer dersom det ikke fungerer i Firefox.


NRK Jubileums- og minnedatoliste
Oversikt over jubileer og markeringer for alle datoer i året. 
 

O

OECD iLibrary
Digitalt bibliotek som gir tilgang til bøker, rapporter og statistikk fra OECD, i tillegg til analyser og andre data.

Oil
Referanser til nordisk petroleumslitteratur fra 1974 til 2006.

OnePetro
Tekniske dokumenter fra 13 petroleumsrelaterte organisasjoner
Les mer  |  Søkehjelp


Opera in Video
Videoer med de viktigste forestillingene innen opera, med intervjuer og dokumentarstoff.


Oria
Bibliotekets egen katalog. Søker i alle typer dokumenter og databaser. Logg på med Feide-ID og forny, reserver eller bestill dokumenter.

Oxford Bibliographies - Education
En enkel inngang til de mest pålitelige fagressursene. Hver artikkel er en autoritativ guide til gjeldende kunnskap, skrevet og gjennomgått av eksperter, med originale kommentarer og merknader.
Les mer

Oxford Dictionary of Dance
Informasjon om dansere, koreografer, komponister og sentrale verk innen dans.

Oxford History of Western Music
Digital utgave av Richard Taruskins anerkjente fembindsverk om vestlig klassisk musikk.

Oxford Music Online 
Inneholder Grove Music Online, med The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Opera, and Jazz. I tillegg Oxford Dictionary of Music og Oxford Companion to Music.
Kort introduksjon (pdf) l  Guided tour

Oversatte lover
Norsk lovgivning oversatt til andre språk.

 

 

P

PapersFirst
Henvisninger til foredrag fra konferansar, kongresser osv. verden over.

PEDro
Database over behandling og forebyggende tiltak innenfor fysioterapi. Inneholder over 28 000 referanser fra 1929 og fremover.
Søkehjelp

Philosopher's Index
Referanser til artikler og bøker om filosofi, etikk og estetiske fag.
Les mer

ProceedingsFirst
Referanser til publikasjoner fra konferanser verden over.

Proff Forvalt
Firma- og regnskapsinformasjon. Oversikt over regnskap, panteheftelser, konsernrelasjoner, roller og relasjoner, styreverv, kredittsjekk, rating, konkurser og nyetableringer. Spør i bibliotekets skranke for passord til innlogging.

Project Muse
Project MUSE er basert på et samarbeid mellom bibliotek og forlag, og  har levert innhold innen humaniora og samfunnsforskning siden 1995. UiS har tilgang til 158 titler

PsycInfo
Referanser til litteratur innen psykologi og mental helse.
Les mer  


PubMed
Gratis versjon av Medline.
Søkeveiledning

 

Q

 

R

Researchgate
Sosialt nettverk for forskere. Inneholder mange millioner sammendrag av artikler, og flere tusen i fulltekst.

Rettsdata
Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser.
Studenter logger på Rettsdata via Feide.
Klikk her dersom du har problemer med tilgang.


RILM Abstracts of Music Literature
Musikkbibliografi både for populærmusikk og klassisk musikk. Et bredt utvalg medietyper er inkludert. De eldste innførslene er fra 1835.
Les mer  l  Søkeveiledning

 

S

SAGE
Tidsskrifter innen helsefag, humaniora, samfunnsvitenskap og tekniske fag.

Sangindex
Sang- og viseregister til sangbøker og noter utgitt i Norge. Avsluttet i 2011, ikke oppdatert etter det.
Søkeveiledning

ScienceDirect
Tidsskrifter fra Elsevier og samarbeidende forlag, innen økonomi, psykologi, medisin, naturvitenskap og teknikk.
Brukerveiledning

SciFinder (Chemical Abstracts)
Kjemi, kjemiteknikk, petroleum, bioteknologi og materialteknologi.
Les mer  |  Søkehjelp
NB! Alle brukere må ha eget brukernavn og passord.


Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les mer  |  Lær å søke (video)   

SocINDEX with fulltext
Referanser til sosiologisk forskning.
Les mer l  Søkeveiledning

Sondera
Svensk samsøk der en søker samtidig i bibliotekbasen LIBRIS, arkivbasen NAD og Svensk mediedatabas.

SportDiscus
Database for idrett, med en rekke tilgrensende fagområder.
Les mer   |  Søkeveiledning

Springer
Tidsskrifter og e-bøker innen naturvitenskap, teknikk, medisin, og samfunnsvitenskap.

Statistisk sentralbyrå
En faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.       

SveMed+
Referanser til nordiske artikler innen helsefag.
Søkeveiledning 

SwePub
Artikler, konferansebidrag, avhandlinger og annet fra ca. 35 svenske utdanningsinstitusjoner.
Søkehjelp / Informasjon om basen

 

T

Taylor & Francis
Artikler innen de fleste fagområder.

The Arabidopsis Information Resource (TAIR)
Database med genetiske og molekylære biologiske data for plantetypen Arabidopsis thaliana.

 
U

UiS Brage
Åpent arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider fra UiS. Masteroppgaver, vitenskapelige artikler osv.


 V

VA-miljøblad
Rettledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene. Du kan fritt søke i basen, men trenger pålogging for å lese dokumenter. Spør i skranken etter brukernavn og passord. 

Virksomme ord
Norske politiske taler fra 1814 til i dag. Nesten 2000 taler er lagt inn i sin helhet.

Vis- och låtregister
Svenskt Visarkiv sitt sangregister.


W

Web of Science
Referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter og andre trykte media. Mer enn 25 000 tidsskrifter, tilbake til 1987.
Les mer  l  Søkeveiledning

Wikimedia Commons
Mer enn 50 millioner mediefiler (bilder, kart, lydfiler, video osv.) som stort sett fritt kan brukes fritt.

Wiley Online Library
Naturvitenskap, teknikk, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap.

WorldCat
Felleskatalog for flere hundre bibliotek, de fleste amerikanske. Inneholder bøker, artikler, musikk og DVD.

WorldWideScience
Vitenskapelige databaser og portaler. Søker samtidig i ca. 100 databaser over hele verden.