MENY

British Nursing Index

Artiklar innan sjukepleie og jormorfag

Søk i British Nursing Index

Fagområde: Sjukepleie og liknande emne

Utgivar: OVID

Innhald: Referanser til artiklar i engelskspråklege sjukepleietidsskrifter

Tid: 1985 -

Geografi/språk: Britiske og andre engelskspråklege tidsskrift.  

Trunkeringsteikn: *  eller $ erstattar vilkårleg mengd teikn. Eks.: Søket famil*
gir treff på orda family, families, familial

Tilgang: Tilgjengeleg via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-kontrollert tilgang)

Tilgang heimanfrå: