MENY

EconLit with full text

Tidsskriftartiklar, bøker og "working papers" innan økonomi.

Søk i EconLit with full text

Fagområde: Økonomi med hovudvekt på sosialøkonomi.

Utgivar: American Economic Association.

Innhald: Referansar til artiklar, bøker,kapittel i bøker, rapportar, bokomtaler, doktoravhandlingar og konferansepapir. EconLit indekserer bl.a. Journal of Economic Literature og Abstracts of working papers in economics. Inneheld også 600 tidsskrift i fulltekst.

Tid: 1969-dd. 

Geografi/språk: Engelskspråkleg.

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her