MENY

EconPapers

Søk i EconPapers

Fagområde: Økonomi

Utgivar: EconPapers

Innhald: Over en million artiklar i fulltekst frå ca 2000 tidsskrift innan økonomiske fag, og rundt 600 000 working papers. Tenesta er basert på data frå RePec (Research Papers in Economics).

Tid: Varierande starttidspunkt for dei einskilde tidsskriftene. Kontinuerleg oppdatert.

Trunkeringsteikn: * erstattar ei vilkårleg mengd teikn. ** inkluderer fleire former av eit ord (sink** for å finne sink, sinking og sunk)

Tilgang: Gratis tilgjengeleg på nettet.

Tilgang heimanfrå: Les meir her