MENY

EMBASE

Søk i EMBASE

Fagområde: Biomedisin og farmakologi

Utgivar: OVID

Innhald: EMBASE inneheld referansar til artiklar frå ca. 7500 medisinske tidsskrift frå ulike land (vesteuropeisk dominans). Basen er eit viktig supplement til Medline. Den har spesielt god dekning av farmakologi, toksikologi og medikamentell behandling.

Tid: 1980-

Geografi/språk: Hovudsakleg engelskspråkleg

Trunkeringsteikn: * eller $ erstattar vilkårleg mengd teikn. Eks.: Søket famil*
gir treff på orda family, families, familial

Tilgang: Tilgjengeleg via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-kontrollert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her