MENY

Hospitality & Tourism Complete

Artiklar innan hotell og reiseliv

Søk i Hospitality & Tourism Complete

Fagområde:
Hotell og reiseliv

Utgivar: EBSCO Publishing

Innhald: Registrerer artiklar innan hotell og reiseliv. Inkluderer Articles in Hospitality and Tourism (AHT), Cornell Universitys Hospitality database og Lodging, Restaurant & Tourism Index (LRTI). Indekserer til saman ca. 650 tidsskrift.

Tid: 1965->

Geografi/Språk: Engelskspråklege artiklar. Dekkjer Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia

Trunkeringsteikn: * erstattar vilkårleg mengd teikn. Eks.: Søket comput* gir treff på orda computer eller computing.
Maskeringsteiknet er ?. Søket ne?t. gir treff på orda neat, nest eller next.

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her