MENY

NorArt

Artiklar fra norske og nordiske tidsskrift

Søk i Norart

Fagområde: Alle fag - helsefag, sosialfag og teologi er spesielt dekka.

Dokumenttyper: Artiklar

Innhald: Referanser til artikler frå ca. 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker, ca. 60 innan helse- og sosialfag. Svært korte artiklar blir utelatne, med unntak av omtalar av skjønnlitteratur, film og teater. Enkelte område blir ikkje dekte, f.eks. utdrag frå bøker, lesarbrev og reint bransjestoff.

Utgivar: Nasjonalbiblioteket

Språk: Norsk. Enkelte utanlandske artiklar t.o.m. 1997.

Tid: Starta i 1980, men enkelte tidsskrift går mykje lenger tilbake. Det eldste går tilbake til 1894. 

Trunkeringstekn: ? (erstattar vilkårleg mengd teikn). Eks. sosial? (inkluderer sosialøkonomi, sosialisme osv.).

Tilgang: Gratis