MENY

OnePetro

Fulltekstdatabase med dokument innan olje- og gassrelaterte fag

Søk i OnePetro

Fagområde: Olje- og gassindustri, petroleumteknologi.

Utgivar: Ei rekke organisasjonar står ansvarlege for basen, SPE står for dagleg drift

Innhald: Tidsskriftartiklar, konferanseskrifter og liknande. Til saman 160 000 dokument.

Tid: Fulltekst frå 1927 - varierer etter publikasjon og utgivar.

Trunkeringsteikn: *

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskinar (IP-regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her