MENY

PsychInfo

Referansar til litteratur innan psykologi

Søk i PsychInfo

Fagområde:
Psykologi, medisin, psykiatri, sjukepleie, sosiologi m.v.

Utgivar: American Psychological Asociation

Innhald: Referansar til litteratur om psykologi og psykologiske aspekt av relaterte fag. Internasjonalt materiale frå meir enn 2400 tidsskrift. Bokkapittel og bøker dekkjer internasjonal engelskspråkleg litteratur.

Tid: Tidsskrift frå 1806 -->.  Engelskspråklege bøker publisert verda over frå 1987-->.

Geografi/språk: 29 språk 

Trunkeringsteikn: * (erstattar vilkårleg mengd teikn). Eks.: cat* gir treff på ordene catatonic, catatonia, category, cats etc.

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskiner (IP regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her