MENY

RILM Abstracts of Music Literature

Søk i RILM Abstracts of Music Literature

Innhald:
Over 620 000 abstracts og siteringar, skrive og redigerte av ein internasjonal stab av profesjonelle musikarar.

Dokumenttypar: Viser til artiklar, bøker, konferanserapportar, bibliografiar, katalogar, avhandlingar, festskrift, kritiske kommentarar til verka, etnografiske opptak og videoar, oversiktsartiklar og meir.

Språk: Engelsk

Geografisk dekning: Internasjonal

Tidsomfang: 1835-

Sponset av The International Musicological Society, the International Association of Music Libraries, og the International Council on Traditional Music. Referansane blir leverte frå forskjellige fagkomitéar i over 60 land.

Trunkeringsteikn: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. instruction* (inkluderer instructions, instructional osv.).

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her