MENY

Web of Science

Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrifter

Søk i Web of Science

Fagområde: Vitskap, teknikk, samfunnsfag og humaniora.

Utgivar: Thomson Scientific

Innhald: Referansar til tidsskriftartiklar frå meir enn 25 000 av dei leiande tidsskriftene i verda i eit breitt spekter av emne. Informasjon om kvar og kor ofte ein artikkel er sitert er også tilgjengeleg. 

Inneheld også eit stort utvalg bøker, rapportar og konferanseskrift.

Tid: 1987-dd.

Geografi/språk: Engelskspråkleg innhald.

Trunkeringsteikn: * (erstattar vilkårleg mengd teikn). Eks. econom* (inkluderer economy, economics osv.).

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskiner (IP regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her