MENY

Fagdatabasar - Helsefag


Tilbake til fagdatabasar


HELSEFAGLEGE DATABASAR

AMED via Helsebiblioteket
Referansar til artiklar innan alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering m.m.
Les meir

British Nursing Index
Ledende britisk database innen sykepleie og jordmorfag. Artikler og referanser fra 1994 og framover.

Cinahl
Artiklar innan sjukepleie og tilgrensande fag. Inneheld referansar til artiklar frå meir enn 3000 tidsskrift. Meir enn 600 av desse er i fulltekst. 
Les meir  l  Søkjerettleiing

Cochrane Library
Den beste kjelda for å finne systematiske oversikter og studier om effekt av helsetiltak.
Presentasjonsvideo

EMBASE via Helsebiblioteket
Referansar til artiklar innan biomedisin og farmakologi. Har også god dekning innan toksikologi og medikamentell behandling.
Les meir

Health Research Premium Collection
Tidsskrifter, forskningsresultater og avhandlinger fra Proquests beste databaser innen medisin og helse.

Helsebiblioteket 
Nettstad for oppdatert fagleg kunnskap.
Presentasjon

Medline
Den største medisinske databasen.
Les meir l Søkjerettleiing

PsycInfo
Referanser til litteratur innen psykologi og mental helse.
Les mer  


PubMed
Gratis versjon av Medline
Søkjerettleiing

SveMed+
Inneheld referansar til nordiske artiklar innan faget medisin.
Søkjerettleiing  |  Tidsskrift i basen


TVERRFAGLEGE DATABASAR

Academic Search Premier
Database med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde.
Les meir l Søkjerettleiing

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Søkjerettleiing  |  Liste over tidsskrift  |  Presentasjonsvideo

Norart - norske tidsskriftsartiklar
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker.
Les meir

ScienceDirect
Tidsskrifter fra Elsevier og samarbeidende forlag, innen økonomi, psykologi, medisin, naturvitenskap og teknikk.
Søkjerettleiing

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les meir  |  Lær å søke (video)   

Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning

Wiley InterScience
Medisin, humaniora, samfunnsvitskap og andre fagområde. Har overtatt innhaldet frå basen Blackwell Synergy.


LOVER

EU-Karnov
Lovstoff frå EU, dvs. traktatar og dei viktigaste forordningane og direktiva med kommentarar. Denne basen fungerer ikkje via proxyserver, ein får altså kun tilgang til den på campus.

Lovdata Pro
Oversikt over norske og europeiske rettskjelder. Pålogging via Feide.

Norsk lovkommentar
Juridisk oppslags- og referanseverk, som inneheld alle gjeldande lover med utfyllande kommentarar.


STATISTIKK

Norgeshelsa
Statistikk om helse, sjukdom og risikofaktorar i den norske befolkninga.

Statistisk sentralbyrå
Norsk statistikk. Har også lenker til internasjonal statistikk


OPPSLAGSVERK

Norsk Elektronisk Legehåndbok
Generelt medisinsk oppslagsverk for legar og anna helsepersonell.
Brukarrettleiing

Pasienthåndboka
Generelt medisinsk oppslagsverk for legfolk, skrive av fagpersonell.