MENY

Fagdatabasar - Historie og religion


                        Tilbake til fagdatabasar


Academic Search Premier
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde. Har over 2000 tidsskrift i fulltekst, dei fleste av desse er fagfellevurderte.
Les meir l Søkjerettleiing

Arts & Humanities Citation Index
Artikler innen humaniora. En del av ISI Web of Science.
For å søke kun i denne basen, klikk nedtrekksmenyen "More settings" og velg riktig base.
Søkeveiledning

Google Scholar
I Google Scholar er artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar utført av akademiske fagfolk registrert. Google Scholar starta indeksering i slutten av 2004 og har derfor flest dokument av nyare dato. Google Scholar er ein tverrfagleg base.
Les meir  |  Søkehjelp

JSTOR
Fulltekstdatabase innan samfunnsfag og humaniora. Inneheld meir enn 2000 tidsskrift. Arkivet dekkjer eit tidsskrift frå fyrste utgåva fram til dei siste 3-5 år.

Norges historie
Norges historie fra steinalderen til i dag. Over 500 forskningsbaserte artikler, skrevet av historikere, arkeologer og andre fagfolk. Utviklet ved UiO.

Norart - Norske tidsskriftsartikler
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker. Starta i 1980, men enkelte tidsskrift går mykje lenger tilbake, det eldste til 1894.
Les meir

Norsk historisk bibliografi
Bibliografi til Noregs historie. Referansar til bøker, småtrykk, monografiar i seriar og artiklar i tidsskrift og årbøker, utgitt i Noreg 1980-1997 (for bøker også ein del eldre). Ein del bøker og artikler utgjevne i utlandet er inkludert. Ingen språkleg begrensning, men mest på norsk. Avslutta våren 1998.

Philosopher's Index
Referansar til artiklar og bøker om filosofi, etikk og estetiske fag.
Les meir

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les meir  |  Lær å søke (video)   

Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning