MENY

Fagdatabasar - Hotell og reiseliv

             
                 Tilbake til fagdatabasar


Academic Search Premier
Database med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde.
Les meir l Søkjerettleiing

Arbeidsrett.no
Oppdatert kommentarutgave til Arbeidsmiljøloven.

Brønnøysund / Enhetsregisteret
Opplysningar om alle einingar som pr. i dag er registrerte i Enhetsregisteret.

Business Source Complete
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan leiing, økonomi, marknadsføring og tilgrensande fagområde
Les meir

Emerald
Artiklar frå nesten 300 tidsskrift innan leiing og marknadsføring.
Søkjerettleiing

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar utført av akademiske fagfolk.
Les meir  |  Søkehjelp

Hospitality & Tourism Complete
Bibliografisk database med artiklar innan hotell og reiseliv.
Les meir  l  Søkjerettleiing 

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Søkeveiledning  |  Liste over tidsskrift  |  Presentasjonsvideo

JSTOR
Fulltekstdatabase innan økonomi, samfunnsfag og humaniora.

Norart - Norske tidsskriftsartikler
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker.
Les meir

OECD iLibrary
Digitalt bibliotek som gir tilgang til bøker, rapporter og statistikk fra OECD, i tillegg til analyser og andre data.

PsycArticles
Psykologiske fagtidsskrift i fulltekst frå APA.

PsycInfo
Referansar til litteratur innan psykologi og mental helse.
Les meir  l  Rettleiing

Ruteinfo
Her kan du finne rutetider for de fleste ruteselskapene i landet.

ScienceDirect
Tidsskrift frå Elsevier og samarbeidande forlag, innan økonomi, psykologi, medisin, naturvitskap og teknikk.
Brukarrettleiing

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les meir  |  Lær å søke (video)   

SocINDEX with fulltext
Referansar til sosiologisk forsking.
Les meir l  Søkjerettleiing

Statistikknett@reiseliv
Regionale nøkkeltal, benchmarking og statusanalysar av reiselivsnæringa. Blant annan statistikk frå Rogaland Reiseliv. Dei fleste tenestene krev abonnement, men "Regionale nettstader" gir gratis statistikk for dei ulike fylka.

Springer
Tidsskrifter og e-bøker innen naturvitenskap, teknikk, medisin, og samfunnsvitenskap.
 

Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning