MENY

Fagdatabasar - Kunsthistorie og kulturforvaltning

              
                      Tilbake til fagdatabasar


Academic Search Premier
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde. Har over 2000 tidsskrift i fulltekst, dei fleste av desse er fagfellevurderte.
Les meir l Søkjerettleiing


Artikkelbasen (tidligare ARKDOK)
Referansar til artiklar om norsk arkitektur.


Bibliography on the history of art (BHA)
Verdas mest omfattande bibliografiske base om vitenskapleg publisering om historia til kunst i den vestlege verda. Inneheld artiklar publisert mellom 1975 og 2007.

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar, indeksert tilbake til 2004. Tverrfagleg.
Les meir  |  Søkehjelp


Norart - Norske tidsskriftsartikler
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker. Starta i 1980, men enkelte tidsskrift går mykje lenger tilbake, det eldste til 1894.
Les meir

Norske arkitektkonkurranser (tidligare KONKDOK)
Detaljert informasjon om presentasjonane i Norske Arkitektkonkurranser frå 1953 til i dag.

Norsk kunsthistorisk bibliografi
Bok- og artikkelstoff om norsk kunst, i hovudsak frå 1941 til i dag.
Søkjerettleiing 

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les meir  |  Lær å søke (video)   

Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning