MENY

Fagdatabasar - Økonomi og leiing

           
               Tilbake til fagdatabasar

Academic Search Premier
Database med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde.
Les meir l Søkjerettleiing

Annual Review of Economics

Annual Review of Financial Economics

Annual Review of Resource Economics


Arbeidsrett.no
Oppdatert kommentarutgave til Arbeidsmiljøloven. 
Innlogging via Feide (Veiledning)

Bedin
Alt du treng i samband med å etablera og driva ei bedrift.

Brønnøysund / Enhetsregisteret
Opplysningar om alle einingar som pr. i dag er registrerte i Enhetsregisteret

Business Source Complete
Fulltekstdatabase innan leiing, økonomi, marknadsføring og tilgrensande fagområde.
Les meir  |  Søkjerettleiing

EconLit with full text
Tidsskriftartikler, bøker og "working papers" innen økonomi. Inneholder bl.a. 600 tidsskrifter i fulltekst.

Les mer  l  Søkeveiledning

EconPapers
Artiklar, bøker, bokkapittel, "working papers" m.m. innan økonomiske fag
Les meir  l  Søkjerettleiing

EIKON
Finansdatabase med bedrifts- og markedsinformasjon. Inneholder aksjer, aksjefond, makroøkonomiske tidsserier, renter, obligasjoner, råvarer med dagspriser og deres hovedindekser.
Oppstartguide  |  Brukerveiledning 

EIKON krever innlogging. Henvend deg i bibliotekets skranke for å få brukernavn og passord. OBS: Kun 3 samtidige brukere.

Emerald
Artiklar frå over 250 tidsskrift innan leiing og marknadsføring.
Søkjerettleiing  |  Liste over tidsskrift

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar utført av akademiske fagfolk.
Les meir  |  Søkehjelp

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Søkeveiledning  |  Liste over tidsskrift  |  Presentasjonsvideo


JSTOR
Fulltekstdatabase innan økonomi, samfunnsfag og humaniora.


Juridika
Universitetsforlagets juridiske fagbøker- og tidsskrifter.
Velg Login --> Logg inn med IP for å få tilgang.

Kommentarutgaver.no
Erstattet av Juridika.

Lovdata Pro
Oversikt over norske og europeiske rettskilder. Pålogging via Feide.

NBER (Working Papers, National Bureau of Economic Research)
Publikasjonar fra ein av USAs ledande forskningsorganisasjonar innan økonomi.

The New Palgrave Dictionary of Economics
Standardverk innan økonomi.

Norart - Norske tidsskriftsartikler
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker.
Les meir

Norsk lovkommentar
Juridisk oppslags- og referanseverk, som inneheld alle gjeldande lover med utfyllande kommentarar. Kun for studentar.

OECD iLibrary
Digitalt bibliotek som gir tilgang til bøker, rapporter og statistikk fra OECD, i tillegg til analyser og andre data.

Oversatte lover
Norsk lovgivning oversatt til andre språk.

Proff Forvalt
Firma- og regnskapsinformasjon. Gir blant annet oversikt over regnskap, panteheftelser, konsernrelasjoner, roller og relasjoner, styreverv, kredittsjekk, rating, konkurser og nyetableringer. Vi har tilgang til Forvalt Pluss, den mest komplette utgaven. Spør i bibliotekskranken etter passord for å logge inn.

PsycInfo via Helsebiblioteket
Referanser til litteratur innen psykologi og mental helse.
Les mer  

PsycNET  via Helsebiblioteket
Psykologiske fagtidsskrifter fra American Psychological Association.

Rentetabellen
Et verktøy for finansmatematikk, utviklet på UiS.

RePEc (Research Papers in Economics)
Åpent arkiv som blir vedlikeholdt av frivillige fra 81 land. Inneholder over 1,4 millioner poster: Tidsskriftartikler, bøker, kapitler i bøker osv.

Rettsdata
Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser.
Studenter logger på Rettsdata via Feide.
Klikk her dersom du har problemer med tilgang.

ScienceDirect
Tidsskrifter fra Elsevier og samarbeidende forlag, innen økonomi, psykologi, medisin, naturvitenskap og teknikk.
Brukerveiledning

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les meir  |  Lær å søke (video)   

SocINDEX with fulltext
Referansar til sosiologisk forsking.
Les meir l  Søkjerettleiing

Springer
Tidsskrifter og e-bøker innen naturvitenskap, teknikk, medisin, og samfunnsvitenskap.

UiS Working Papers
Working papers innen økonomi, skrevet av ansatte ved UiS.

Web of Science
Referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter og andre trykte media.
Les mer  l  Søkeveiledning

World Bank eLibrary
Database fra Verdensbanken, med nesten 6000 dokumenter. Bøker, rapporter, tidsskrifter og andre dokumenter.