MENY

Fagdatabasar - Pedagogiske fag


                 Tilbake til fagdatabasar

Academic Search Premier
Artiklar innan dei fleste fagområde. 
Les meir l Søkjerettleiing

ACA Newsletter
Nyhetsbrev frå Academic Cooperation Association. Du kan få dette tilsendt gratis som student eller tilsett ved UiS. Registrer deg som brukar, med din e-post frå UiS som brukarnamn.
Les meir

Eric
Referansar til pedagogisk litteratur. Tidsskriftartiklar, bøker, avhandlingar, konferanserapportar mm. Går tilbake til 1966. 
Les meir  l  Søkjerettleiing 

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar. Starta indeksering i 2004 og har derfor flest dokument av nyare dato.
Les meir Søkehjelp

Kor Arti'
Kor Arti' er ein digital plattform for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet. Dei tilbyr eit rikt utval sangar med forskjellige tema som skal kunne tilby alle fagområde eit alternativ til tradisjonell undervisning. 

Henvend deg i skranken i biblioteket for å bli logga inn.

Norart - Norske tidsskriftsartikler
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar. Starta i 1980, men enkelte tidsskrift går lenger tilbake, det eldste til 1894.
Les meir

PsycInfo via Helsebiblioteket
Referanser til litteratur innen psykologi og mental helse.
Les mer  

PsycNET  via Helsebiblioteket
Psykologiske fagtidsskrifter fra American Psychological Association.

Rettsdata
Lovar, forskrifter, forarbeid og rettsavgjerelsar.

Studentar opprettar eigen konto her. Bruk e-postadressa frå UiS.
Tilsette kan opprette eigen brukarprofil. Bruk e-postadressa frå UiS.

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les meir  |  Lær å søke (video)   

SocINDEX with fulltext
Meir enn to millionar referansar til sosiologisk forskning, dei eldste går tilbake til 1895. Inneheld også mange tidsskriftartiklar, bøker og konferanseskrift i fulltekst
Les meir  l  Søkjerettleiing

SportDiscus
Internasjonal database for idrett med ei rekkje tilgrensande fagområde, som f. eks. trening, idrettsmedisin, fysiologi, biologi og psykologi. 
Les meir  l  Søkjerettleiing

Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning