MENY

Fagdatabasar - Språk og litteratur

           Tilbake til fagdatabasar


Academic Search Premier
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde. Har over 2000 tidsskrift i fulltekst, dei fleste av desse er fagfellevurderte.
Les meir l Søkjerettleiing

Arts & Humanities Citation Index
Artiklar innan humaniora. Ein del av ISI Web of Science.
For å søke kun i denne basen, klikk nedtrekksmenyen "More settings" og velg rett base.
Søkjerettleiing

Bibliografi over norsk litteraturforskning
Referansar til bøker, hovudoppgåver frå norske universitet, artiklar i bøker, årbøker og tidsskrift, forord og etterord i tekstutgåver. Inneheld i hovudsak publikasjonar utgjevne i Noreg, men også ein del i utlandet, frå 1965 til i dag. Det er over 25 000 postar i denne basen.
Søkjerettleiing

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar. Indeksert tilbake til 2004, tverrfagleg.
Les meir  |  Søkehjelp

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Liste over tidsskrift  |  Presentasjonsvideo

JSTOR
Fulltekstdatabase innan samfunnsfag og humaniora. Inneheld ca. 270 tidsskrift. Arkivet dekkjer eit tidsskrift frå fyrste utgåva fram til dei siste 3-5 år.

MLA
Artiklar innan lingvistikk, moderne språk, litteraturvitskap og etnologi.
Les meir  l  Søkjerettleiing

Norart
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker. Starta i 1980, men enkelte tidsskrift går mykje lenger tilbake, det eldste til 1894.
Les meir

Philosopher's Index
Referansar til artiklar og bøker om filosofi, etikk og estetiske fag.
Les meir

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les meir  |  Lær å søke (video)   

Web of Science
Referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter og andre trykte media.
Les mer  l  Søkeveiledning