MENY

Fagdatabasar - Teknologi og naturvitenskap

Denne listen gir deg en oversikt over databaser som brukes mye innen teknologi og naturvitenskap.

             
                    Tilbake til fagdatabasar


Listen er delt inn i to typer databaser, referansedatabaser og fulltekstdatabaser. I referansedatabasene finner du informasjon om litteratur innenfor ditt fagområde. I fulltekstdatabasene finner du oversikt over dokumenter der hele dokumentet er tilgjengelig på internett. 

Hvis du trenger hjelp med å søke finner du en oversikt over tilbud her. Husk at du alltid kan ta kontakt med kontaktbibliotekarene på TekNat hvis du trenger hjelp. Vi har også en fagside.Referansedatabaser
 

Artikkelbasen  (tidligere ARKDOK)
Presentasjoner av norsk samtidsarkitektur fra både norske og utenlandske tidsskrifter.

Chemspider
Åpen database som gir tilgang til mer enn 67 millioner kjemiske strukturer fra hundrevis av datakilder. Enkelt og avansert søk, samt muligheten til å tegne en kjemisk struktur og søke etter denne. 
Instruksjonsvideo

Eram
Electronic Research Archive for Mathematics. 
En samling av klassiske matematiske publiseringer (1868-1942).  
Søkeveiledning

GeoRef
Inneholder flere millioner referanser til geovitenskapelige artikler, bøker, kart, konferansepapirer, rapporter og avhandlinger.
Søkehjelp

NB! Ta vekk haken for books hvis du ikke skal søke etter bøker. Hvis ikke prøver GeoScienceWorld å selge deg bøker.

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar utført av akademiske fagfolk.
Les meir  |  Søkehjelp

International Security & Counter Terrorism Reference Center
Dekker en rekke ulike tilnærminger til trygghet og terrorisme.
Les mer  |  Søkeveiledning

ISI Journal Citation Report
Statistikk over siteringshyppighet (impact factor) innen naturvitenskap, teknologi, medisin og samfunnsvitskap.
Søkehjelp

 

MathSciNet
Referansedatabase innenfor matematikk, statistikk og datateknikk.
Søkehjelp

Norske arkitektkonkurranser (NAK) (tidligere KONKDOK)
Detaljert informasjon om presentasjonene i Norske Arkitektkonkurranser fra 1953 til i dag.

Oil
Referansar til nordisk petroleumslitteratur fra 1974 til 2006.

PubMed
Gratis versjon av Medline
som er en database innen helsefag og biomedisinsk forskning. PubMed gir tilgang til sammendrag fra Medline.
Søkehjelp

SciFinder (Chemical Abstracts)
Kjemi, kjemiteknikk, petroleum, bioteknologi og materialteknologi. Her kan du søke opp artikler, men også kjemiske substanser og reaksjoner.
Les mer  |  Søkehjelp
NB! Alle brukere må ha eget brukernavn og passord. .

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les meir  |  Lær å søke (video)   

Web of Science (Core Collection)
Referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter og andre trykte media.
Les mer  l  Søkeveiledning

Fulltekstdatabaser


AAPG Datapages
AAPG (American Association of Petroleum Geologists) Datapages er den digitale utgiveren for AAPG og omfatter geo- og petroleumsfag. Her finner du artikler i fulltekst fra de fleste tidsskriftene til AAPG. 
Søkehjelp

Academic Search Premier
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartikler innen dee fleste fagområder.
Les mer | Søkehjelp

ACS Publications
Denne databasen fra American Chemical Society inneholder nokre av dei mest siterte vitenskapelege tidsskrifta innan kjemi og relaterte fag.
Les mer

APS (American Physical Society)
Database der du kan søke i ulike tidsskrifter innen fysikk.

BioMed Central
Fulltekstdatabase innen medisin, biologi, biokjemi m.m.


GeoScienceWorld
Geovitenskapelig database. Drives av en organisasjon med mange av de største geovitenskapelige utgiverne.
Les mer 

IEEE Xplore
Inneholder tre millioner fulltekstdokumenter innen elektronikk, informasjonsteknologi og elektroteknikk.
Les mer

IOP (Institute of Physics)
Tidsskrifter utgitt av Institute of Physics. Fokus på fysikk, materialteknologi, bioteknologi, astronomi, astrofysikk, miljøteknologi, matematikk og utdanning.

Lyell Collection Complete
Fulltekstdatabase innen Geologi. En av de største samlingene av geologisk innhold på nett.

JoVE Biology
Journal of Visualized Experiments (JoVE) er det første fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet som baserer seg på video. Vi abonnerer på den delen av JoVE som tar for seg biologi.

JSTOR
Fulltekstdatabase innen samfunnsfag, økonomi, naturvitenskap og humaniora.

Nature Online
Nature er et av verdens mest siterte naturvitskapelige tidsskrifter. Nature publiserer forskning innen alle naturvitskapelige og teknologiske felt.

OnePetro
Database med dokumenter fra 13 petroleumsrelaterte organisasjoner.
Les mer  |  Søkehjelp

ScienceDirect
Tidsskrifter fra Elsevier og samarbeidende forlag, innen økonomi, psykologi, medisin, naturvitenskap og teknikk.

Science Online
Science utgis av American Association for the Advancement of Science. De arbeider for utbredelse og styrking av naturvitskapene. Science inneholder naturvitskapelige nyheter, kronikker og fagfellevurderte artikler.

SpringerLink
Tidsskrifter og e-bøker innen naturvitenskap, teknikk, medisin og samfunnsvitenskap.

The Arabidopsis Information Resource (TAIR)
Database med genetiske og molekylære biologiske data for plantetypen Arabidopsis thaliana.

Taylor & Francis
Database som inneholder akademisk litteratur innen blant annet bioteknologi, matematikk, geovitenskap, språk, datavitenskap og medisin.

Wiley InterScience
Naturvitenskap, teknikk, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap. Har overtatt innholdet som tidligere lå i basen Blackwell Synergy.