MENY

Fagdatabaser - Arkeologi og konservering

           Tilbake til fagdatabaser

    Se også Teknologi og naturvitenskap og Kunsthistorie


Tverrfaglege databaser

Academic Search Premier
Fulltekstbase med tidsskriftsartikler innen de fleste fagområder.
Les mer l Søkeveiledning

Google Scholar
Artikler, bøker, rapporter og avhandlinger, konferansepapirer og anmeldelser.
Les mer  |  Søkehjelp

JSTOR
Fulltekstbase innen samfunnsfag og humaniora.

Norart
Norske og nordiske artikler fra ca. 450 tidsskrifter og årbøker.
Les mer

ScienceDirect
Fulltekstbase. Tidsskrifter fra Elsevier og samarbeidende forlag, innen økonomi, psykologi, medisin, naturvitenskap og teknikk.
Brukerveiledning

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les mer

Springer
Tidsskrifter innen naturvitenskap, teknikk, medisin, og samfunnsvitenskap, mange i fulltekst.

Web of Science
Referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter og andre trykte media.
Les mer  l  Søkeveiledning

Wiley InterScience
Fulltekstbase innen naturvitenskap, teknikk, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap.
 

Konservering

AATA Online
Abstracts of International Conservation Literature. Referansebase for litteratur om konservering. 

BCIN
Bibliographic Database of the Conservation Information Network. Referansebase for litteratur om konservering.

Riksantikvarens vitenarkiv
Institusjonelt arkiv som samler alle Riksantikvarens digitale publikasjoner, fra faktaark til oppdragsrapporter.
 

Arkeologi

Biab
British and Irish Archaeological Bibliography.


NAA. Nordic Archaeological Abstracts
Referansebase for litteratur om nordisk arkeologi, 1974-2000. Elektronisk utgave av trykt bibliografi.
Kontakt biblioteket for passord og brukernavn.
Les mer

Oxford Reference Online
Gir blant annet tilgang til Oxford Companion to Archaeology og The Concise Oxford Dictionary of Archaeology.

 

Lokale baser

Arkeologisk museums publikasjonsserier
Side med oversikt over museets egne publikasjonsserier.
 

UiS Brage
Åpent arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider fra UiS. Masteroppgaver, vitenskapelige artikler osv.
Klikk her for å komme direkte til AmS sine publikasjoner i UiS Brage.
 

Historie

Heimskringla
Nordiske kildetekster. Eddadiktning, sagalitteratur, skaldekvad og lignende.

Norsk historisk bibliografi
Bibliografi til Norges historie. Avsluttet våren 1998.

Svensk historisk bibliografi
Litteratur om svensk historie.
 

Gjenstander og kulturminner

Unimus arkeologisøk
Universitetsmuseenes database for arkeologiske gjenstander.

Kulturminnesøk
Det er registrert over 150 000 kulturminner i Kulturminnesøk. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Du finner alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Utforsk rundt hjemstedet ditt, eller dra på kulturminnejakt et helt annet sted.