MENY

Doktoravhandlinger og studentoppgaver

Doktoravhandlinger fra UiS
I Oria kan du søke etter doktoravhandlinger fra UiS. Gå til avansert søk og velg Avhandlinger som materialtype.

Masteroppgver
Du finner masteroppgaver fra UiS elektronisk via vårt åpne vitenarkiv: UiS Brage. Oppgaver som er eldre enn 2009 er tilgjengelig i papirform i biblioteket. Nedenfor er oversikt over masteroppgaver ved de ulike fakultetene og instituttene ved UiS.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora:


Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det teknisk- vitenskaplige fakultetet

Det helsevitenskaplige fakultet
Handelshøskolen ved UiS
Bacheloroppgaver i journalistikk
 

Masteroppgaver fra andre universitet og høgskoler
I Brage finner du ikke bare masteroppgaver, men også annen forsknings som er gitt ut ved UiS. Dersom du er ute etter masteroppgaver og forsknings fra andre institusjoner, kan du gå til oversikt over vitenarkiv i Bragekonsortiet. Her finner du masteroppgaver og forskning som er ugtitt ved NTNU, Universitetet i Agder, SINTEF med flere.

Open Access Theses and Dissertations
Nesten fem millioner akademiske avhandlinger fra hele verden fritt tilgjengelig i fulltekst. Klikk her for å gå til OATD