MENY

Ordbøker og leksika

 


Ordbøker


Ordnett.no
Generelle ordbøker som dekker fleire språk, i tillegg tekniske ordbøker.
Klikk her for å få rettleiing i korleis du søker i Ordnett.


Bokmålsordboka / Nynorskordboka
Vert drifta av Universitetet i Bergen, i samarbeid med Norsk språkråd.


Merriam-Webster Online Dictionary
Stor Engelsk-Engelsk ordbok.

Oxford English Dictionary
Inneheld betydning, historie, opphav og uttale av over ein halv million ord i det engelske språket.

Dictionary of old English
Dekker perioden C.E. 600-1150.

 

 

Leksika


      Generelle oppslagsverk


Britannica Online 
Inneheld Encyclopædia Britannica, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, the Britannica Book of the Year og Britannicas Internet Guide.

Som student eller tilsett ved UiS har du også tilgang til ein applikasjon for iPhone og iPad.

Europeana
Europeiske kulturinstitusjonar leverer stoff. Filmklipp, lydopptak, foto, maleri, skulpturar, kart, manuskript, bøker, aviser, arkivmateriale, kunsthistoriske og arkeologiske gjenstandar fritt tilgjengeleg.

Store norske leksikon 
Noregs største allmenne leksikon. Gir tilgang til artiklar frå Store medisinske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon, i tillegg til det tradisjonelle SNL.

WorldAlmanac
Generelt referanseverk som inkluderer biografiar, leksikonartiklar, fakta og statistikk.
 

      Faglege oppslagsverk


Encyclopedia of Social Work
Inneheld 400 leksikalske artiklar innan sosialt arbeid, og 200 biografiske artiklar om viktige personar gjennom fagområdet si historie.

 

Medie- og kommunikationsleksikon
Informasjon om sentrale omgrep, metodar, fenomen og forskarar innan medieteori, mediehistorie, kommunikasjonsteori, journalistikk, diskursteori, digitale og sosiale medier, mediesosiologi, resepsjonsforskning, visuell teori, lingvistikk, radio, tv og film.

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok
Medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

 

The New Palgrave Dictionary of Economics
Standardverk innan økonomi.

 

Oppslagsverk frå SAGE
Åtte oppslagsverk, stort sett innan humanistiske fag og sosialfag: Leiing, psykologi og tilgrensande fag.

 

Oxford Bibliographies - Education
Inngang til dei mest pålitelege fagressursane. Kvar artikkel er ein autoritativ guide til gjeldande kunnskap, skrive og gjennomgått av ekspertar.
Les meir

 

Oxford Music Online
Ei samling referanseverk om musikk, inkludert Grove Music Online


Oxford Reference Online
Referansebøker i fulltekst. Forklaringar av ord og omgrep innan alle fagområde.