MENY

Statistikk


Norske statistikkressursar

Statistisk sentralbyrå
Norsk statistikk.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Serviceorgan for norsk forsking. Yter tenester til forskarar og studentar med innsamling og tilgang til data.

Stavanger-statistikken
Inneheld data på kommune- og bydelsnivå, og på regionsnivå.


Hotell- og reiselivsstatistikk

Statistikknett@reiseliv
Regionale nøkkeltal, benchmarking og statusanalysar av reiselivsnæringa. Blant anna statistikk frå Rogaland Reiseliv. Dei fleste tenestene krev abonnement, men "Regionale nettstader" gir gratis statistikk for dei ulike fylka.

Tema reiseliv (SSB)


Internasjonale statistikkressursar

e-Atlas of Global Development
Kart og grafer som viser meir enn 175 indikatorar frå Verdsbanken. Viser global tilstand og utvikling. 

Eurostat
EU sitt kontor for statistikk. Samanliknande statistikk for EU- og EØS-området.

OECD
God å bruke ved samanlikning av land

ILO
Bruk ILO ved arbeidsrelaterte område, for eksempel lønnsnivå innanfor ulike industrigreiner. Miljøstatistikk, økonomi og befolkning.