MENY

Organisasjonen

Universitetet i Stavanger har eit mangfald av undervisings-, forskings- og utviklingsaktivitetar. Undervisingstilbodet spenner frå grunnstudiar til doktorgradsstudiar og etter- og vidareutdanningstilbod.

Universitetet i Stavanger er organisert i seks fakultet og eit museum:

Universitetet har også to nasjonale forskings- og kompetansesenter: 

I tillegg har UiS mange andre forskingssenter.

Universitetet i Stavanger eig 50 prosent av forskingsinstituttet International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) (no NORCE etter fusjon 1. januar 2018) og har òg eit innovasjonsselskap som driv med teknologioverføring og kommersialisering: Validé.