MENY

Idrett/kroppsøving - årsstudium

Har du tenkt over at lek kan være viktig for barns utvikling og læring? Eller at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse? Årsstudiet i idrett går over ett år og vil gjøre deg i stand til å tilrettelegge ulike aktiviteter tilpasset forskjellige aldersgrupper.
Studiet har hovedfokus på instruksjon av barn og unge, og kan blant annet knyttes til arbeid innenfor frivillig idrett, treningsinstitutter eller offentlig idrettsvirksomhet.
Studiet samsvarer med det første året på bachelorstudiet i idrett, som du kan søke deg inn på etter endt årsstudium. Det er en fordel å være i god fysisk form og svømmedyktig, da du må bestå ulike fysiske arbeidskrav i løpet av studiet.

Du vil lære å tilrettelegge for stimulerende aktivitetsmiljø for barn og unge. I tillegg vil du få kunnskaper om ulike teorier og begreper som er sentrale i kroppsøving og idrett. Du vil studere emner som friluftsliv, ski og skøyter og lek, idrett og dans - og lære mer om hvordan du kan undervise i uteskole og friluftsliv i tillegg til å bruke leken som naturlig utgangspunkt for idretter.
I løpet av studiet vil du lære mer om idretter som dans, fotball, svømming, livredning, friluftsliv, friidrett og mange flere spennende og morsomme aktiviteter. Du vil også lære å analysere idrettsgrupper og finne ut hvordan konkurranse kan virke på prestasjonen.
Kostnader og utstyr
I løpet av studieåret skal studentene gjennomføre et skikurs med varighet på ca. en uke. Kurset legges til et snøsikkert sted, og studentene må påregne egne kostnader på ca. kr. 6000. I tillegg må studentene påregne kostnader i forbindelse med ulike turer knyttet til friluftsliv høst, - vinter og skøyter, på ca kr 3000.
Mer detaljert informasjon om turer og kostnader vil bli gitt ved studiestart.
Studentene må også ha tilgang til klær og utstyr som skal brukes i forbindelse med undervisning.

Hva kan du bli

Etter at du er ferdig med dette studiet kan du jobbe som instruktør eller veileder innen frivillig idrett, eller i annen privat og offentlig virksomhet.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet omfatter studentevaluering av undervisningen i form av tidligdialog hvert semester, og sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret ved UiS utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.