MENY

Hvordan møte profesjonell praksis i endring?

Med «profesjonell praksis i endring» vises det til stadige endringer innenfor velferdsstaten i profesjonenes rammebetingelser, styringsparadigmer og kunnskapsutvikling med krav om en stadig mer kunnskapsbasert praksis og kvalitetssikring av tjenester.

Disse endringene gir en større kompleksitet i de profesjonsfaglige praksisfeltene som her vil bli studert (helse, velferd og utdanning).

I møtet med slike endringer peker flere temaer seg ut som sentrale: