MENY

Den femte Symposium i det Nordisk Wittgenstein Selskap

Universitetet i Stavanger er 30. - 31. mai 2014 vertskap for det femte symposiet i det Nordisk Wittgensten Selskap. Målet med symposiet er å kaste lys over de relativt lite utforskede forholdet mellom Wittgensteins filosofi og fenomenologisk tradisjon.

Det finnes en rekke interessante kontaktpunkter mellom Wittgenstens filosofi og fenomenologisk språk. Betraktning av disse kan bidra til en bedre forståelse av hver. Ikke bare så Wittgenstein i sin mellomperiode behovet for det han kalte en fenomenologi og en fenomenologisk språk , men med sin anti-vitenskapelige og anti-spekulative og beskrivende orientering kan man si at hans filosofi generelt viser flere karakteristisk trekk for den fenomenologiske tradisjonen.

En viktig fordel med å få en bedre forståelse av dette og andre sammenfallende eksempler er et klarere syn på avvikene, og dermed relative styrker og svakheter ved de to tilnærmingene .

Innledere:
• Kevin Cahill ( Universitetet i Bergen )
• Juliet Floyd ( Boston University)
• Søren Overgaard ( Københavns Universitet )

For mer informasjon sjekk symposiets .