MENY

Realfagskurs (kun matematikk og fysikk) for ingeniørutdanning - helårig på deltid

Universitetet i Stavanger tilbyr realfagskurs for ingeniørutdanning. Vi har et ettårig kurs på deltid med oppstart i høstsemesteret. Her finner du informasjon om hvordan du kan søke opptak.

Søking og opptak
Realfagskurs for ingeniørutdanning har lokalt opptak via SøknadsWeb.

Ordinær søknadsfrist er 15. april
NB! Det går ikke an å søke etter denne fristen.

Søknadsfrist 1.mars
For søkere med: opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden, realkompetanse, særskilt vurdering og tidlig opptak.

Opptak søkes via SøknadsWeb
Det er viktig at du fullfører hele søkeprosessen inne på SøknadsWeb.
Innen et døgn etter at du har søkt sendes det ut en søknadskvittering til mailadressen du oppgir når du søker.

Opplasting av dokumenter
Inne på SøknadsWeb vil du få mulighet til å laste opp alle de relevante dokumentene dine elektronisk. Vi vil gjerne at du laster opp dokumentene dine snarest mulig etter at du har søkt opptak. Siste frist for å laste opp dokumenter er 5 dager etter søknadsfristen utløper.  NB! Du MÅ fullføre søkingen på SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Ettersendingsfrist
Det er kun dokumentasjon på skolegang/eksamener/tester avlagt søknadsvåren som kan lastes opp på et seinere tidspunkt (innen ettersendingsfristen 1.juli).

Opptaksgrunnlag
Du må oppfylle minimum ett av kravene nedenfor:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og alle studiekompetansefagene.
 • Fylt minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene (matematikk, norsk, engelsk, historie, naturfag og samfunnsfag) og har minst 5 års fulltids yrkespraksis eller utdanning.
 • Fullført og bestått fagskoleutdanning i tekniske fag etter lov om fagskoler av 2003. Utdanningen må være normert til 2 års fulltidsutdanning og godkjent av Nokut.
   

Dokumenter som skal lastes opp

 • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemåldatabase, trenger ikke laste opp/sende inn dette via SøknadsWeb)
 • Arbeidspraksis dokumentert med arbeidsattester som viser stillingsstørrelse og varighet for søkere over 23 år, for dem som skal søke med studiekompetansefag og arbeidserfaring/skole (23/5-regelen).
 • Søkere med utenlandsk utdanning som opptaksgrunnlag må også dokumentere norsk- og engelskkunnskaper (mer informasjon finnes i opptaksreglementet til høyre)
 • I tillegg til dokumentene som er med på å kvalifisere deg for opptak, så bør du laste opp følgende dokumentasjon hvis du har: folkehøyskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller høyere utdanning.

   

Alle søkere MÅ søke opptak via SøknadsWeb (søkere uten norsk personnummer kan ta kontakt på opptak@uis.no)

Søkere som ikke laster opp sine søknadsdokumenter via StudentWeb innen oppgitte frister, vil ikke få søknaden sin behandlet.

Svar angående opptak til deltid realfagskurs over 1 år sendes på e-post ca 25. juli og vil også bli publisert på SøknadsWeb. Svarfristen vil normalt være en uke etter utsending av tilbud.