MENY

Videoproduksjon

NETTOP-UIS produserer et vidt spekter av videomateriale. En video kan ha ulik form og oppbygning alt etter bruksområde.

For å kunne velge rett videoproduksjon til formålet jobber vi etter følgende kategorisering av filmer:

FORELESNINGSFILM: Opptak av forelesninger

Studentene kan se forelesningen «live» eller bruke den til repetisjon i etterkant.

På UiS har vi ulike løsninger for opptak av forelesninger:

- Auditorie-opptak (UiS har 8 auditorier rigget med opptaksmuligheter, de kan du finne en oversikt over her).

- Studioforelesning i KK 392.

- My Mediasite, opptaksmulighet på din desktop.

DIALOGFILM: Dialog om ett fagtema mellom fagpersoner.

Ved å la fagpersoner debattere og samtale om ett tema kan studenten få ta del i refleksjoner og utdypning av emnet, samt lære argumentasjonsteknikk og nye formuleringer.

PROSEDYRE-OG METODEFILM: Innlæring av prosedyrer og arbeidsmetoder.

Prosedyretrening krever repetisjon. Ved å ha tilgang til film av prosedyren kan studenten repetere og gå gjennom øvelsen gjentatte ganger. Dersom man støtter formidlingen av en arbeidsmetode med videoeksempel, vil man kunne gi økt innsikt og forståelse for metoden.

FELT-EKSEMPELFILM: Vise praktiske eksempel ute i felt.

Felteksempler kan i gi studenten en bredere innsikt i faget, og gjør det mulig å gi studenten tilgang til lokasjoner hvor det er praktisk vanskelig å ta med hele studentgruppen.

INTRODUKSJONSFILM: Film som presenterer foreleser og emnet, eller et tema.

Introduksjonsfilmer kan gjøres tilgjengelig for eksempel i forkant av semesterstart. Dette har vist god effekt for å bygge relasjon mellom foreleser og student.

MARKEDSFØRINGSFILM: Film som presenterer og markedsfører ett studie eller emne.

Filmen kan vise glimt fra studiesituasjoner og innhold, med den hensikt å rekruttere fremtidige studenter. Det kan også være korte utsagn fra tidligere studenter som anbefaler studiet/ emnet.

DOKUMENTASJONSFILM: Opptak av hendelser med aktualitets eller historisk interesse.

 

NETTOP-UIS har det siste innen videoutstyr og har en produsent og en videofotograf som styrer våre videoproduksjoner.

Ta kontakt med vår videoprodusent Mari Linn Larsen ved spørsmål om videoproduksjon:

Tel:  51 83 30 51

E-post: mari.l.larsen@uis.no