MENY

Forskningdata på nettbrett

Tigerillustrasjon til På Sporet. Startsiden til På Sporet appen. Illustrasjon av Ole Hauge ved NettOp UiS.

Høsten 2014 skal 800 elever fra 16 skoler, bli en del av forskningsprosjektet "På Sporet". "På Sporet" skal avdekke lese- og skrivevansker hos barn. En sentral del av forskningsprojektet har vært å finne en kavlitativt god måte og innhente et stort volum av forskningsdata på, som gir en god forskningsopplevelse både for elevene som skal delta og forskerne ved Lesesenteret på UiS. Løsningen ble nettbrett-teknologi og en app-løsning. Forskerne kan hente ut nødvendig forskningsdata fra en database i appen.

I 2013 utviklet NETTOP-UIS et datainnsamlingssystem for bruk på nettbrett for forskningsprosjektet Skoleklar. Oppdragsgiver var Læringsmiljøsenteret ved UiS.Systemet består av seks oppgaver hvor man ønsker å registrere barnas ordforståelse, lesing, tallforståelse, hukommelse og selvbeherskelse eller konsentrasjon.
Du kan se en demontrasjon av "Ani Banani"-løsningen på YouTube: